Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kontaktai

Susisiekite su mumis

Mūsų adresas:
Virbališkės takas 4
Palanga, LT-
00127 

(Palangos pradinėje mokykloje)

Įstaigos kodas:

190275851

Telefonas:

(8 460) 48416

el. paštas:

moksleiviuklubas@gmail.com 

Mūsų puslapis Facebook

Palangos moksleivių klubas

Neformaliojo švietimo įstaiga

Naujienos 

Dėl situacijos susijusios su COVID-19 kviečiame visus dalyvauti nuotolinėse moliūgų dekoravimo dirbtuves. Paspaudę ant viršuje esančio paveikslėlio ar nuorodos rasite įvairių minčių ir įdėjų kaip dekoruoti moliūgus, nuorodas į heloweeninius filmukus, bandymus ir kitus įdomius dalykus.

Nusipaveiksluokite su savo dekoruotu moliūgu (jūs turite matytis šalia) ir įkelkite į moksleivių klubo Facebook paskyrą.
Kompetentinga komisiją išrinks gražiausią, išradingiausią ir "kitokiausią" moliūgą, o jų autoriai bus apdovanoti įvairiais prizais.

Iki spalio 30 d. 15 val. nunešę moliūgus prie Palangos baseino ir užpildę anketą galėsite dalyvauti loterijoje ir laimėti jų įsteigtus prizus. Laimėtojų bus skelbiami tiesioginės transliacijos metu spalio 30 d. 16 val. Palangos baseino Facebook paskyroje.

Kviečiame jus aktyviai dalyvauti!

  

Jaunimo tyrėjų tarpdalykinė mokslinė — praktinė koncerencija!
JUNGTYS: KĄ GALIME PADARYTI KARTU?

2020 m. spalio 16 d. 10:00-17:30 val.

 

Konferencija vyks hibridiniu būdu: pranešėjai skaitys pranešimus gyvai, o klausytojai galės stebėti per nuotolį.

Konferencijos tikslas – pristatyti įvairių sričių mokslinius jaunimo tyrimus, plėtoti tarpdalykinį mokslinį diskursą jaunimo tyrimų temomis ir vystyti mokslininkų, jaunimo politiką formuojančių bei su jaunimu dirbančių praktikų dialogą.

Konferencijos tema

Taip dažnai pabrėžiame tai, kuo jauni žmones yra išskirtiniai, tirdami reiškinius gilinamės į juos iš skirtingų mokslų perspektyvų, o mes kviečiame ieškoti jungčių, atsiremti į tai, kas jungia jaunimo tyrėjus ir praktikus, tyrėjus ir jaunimo politikos kūrėjus bei įgyvendintojus; sociologus ir psichologus, socialinius darbuotojus ir filosofus, edukologus ir politikus.

Ieškokime jungčių tarp jaunimo ir vietos bendruomenių, jaunimo įsitraukimo (dalyvavimo) ir atsakomybes didinimo. Tarp intencijos ir realaus veikimo: to ką kalbame ir ką, kaip darome.

Tarp virtualaus ir gyvo bendravimo. Tarp ugdytojo ir ugdytinio; jaunuolio ir jaunimo darbuotojo. Tarp mūsų noro įtraukti jaunuolius į visuomenei reikšmingas veiklas ir jų pasipriešinimo.

Tarp globalių problemų ir jų lokalių sprendimų. Tarp fizinio lokalumo ir virtualaus globalumo.

Organizatoriai. Klaipėdos universitetas, Vilniaus universitetas, Mykolo Romerio Universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos karo akademija, Lietuvos socialinių tyrimų centras, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, Klaipėdos miesto savivaldybė ir Klaipėdos Jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“.

 

Konferencijos programą ir nuorodas prisijungimams rasite čia.

 

Respublikinė konferencija
Neformaliojo vaikų ugdymo galimybės ir iššūkiai

Didėjantis poreikis kokybiškai leisti laisvalaikį vaikams ir jaunimui reikalauja naujo požiūrio į neformalųjį švietimą. Atsižvelgiant į šį poreikį bei siekiant gerinti neformaliojo ugdymo kokybę Palangos moksleivių klubas ir Švietimo pagalbos tarnyba š. m. rugpjūčio 20 dieną organizavo Respublikinę konferenciją „Neformaliojo vaikų ugdymo galimybės ir iššūkiai“.  Konferencijos tikslas – pasidalinti neformaliojo vaikų ugdymo patirtimi ir apžvelgti kylančius iššūkius. Konferencijos organizatoriai skatino pedagogus bendradarbiauti, komunikuoti, pristatyti kūrybiškumą ir inovatyvumą skatinančius metodus, pasidalyti unikaliomis ir tradicinėmis mokymo (-si) idėjomis neformaliame ugdyme ir aptarti neformaliojo vaikų švietimo problemas.
Konferencijoje dalyvavo 124 svečiai iš Akmenės, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Radviliškio, Šiaulių, Šilutės, Tauragės, Telšių, Vilniaus ir kitur, iš viso iš 22 Lietuvos savivaldybių. Buvo išklaustyta 16 pranešimų. Pranešėjai apžvelgė neformalųjį ugdymą 21 amžiaus kontekste, mokytojų pasidalytosios lyderystės įtaką mokiniui, karjeros kompetencijų ugdymą, bei dalinosi gerosiomis praktikomis neformaliajame ugdyme. 
Išklausius pranešimus galima teigti, kad Lietuvos mokyklos bei kitos neformaliojo ugdymo įstaigos rūpinasi neformaliojo vaikų švietimo kokybe ir įvairove, skatina vaikų kūrybiškumą, ypatingai rūpinasi bendrųjų kompetencijų ugdymu. Pristatyti moksliniai tyrimai atskleidė, kad labai svarbus neformaliojo švietimo mokytojo vaidmuo: nuo jo priklauso ugdytinio pasiekimai, motyvacija pasirinktai veiklai, karjeros planavimui.
Puikus vasaros laikas, nuostabi ir įsimintina Kurhauzo erdvė, geros susirinkusiųjų emocijos skatino diskusijoms. 
 Po konferencijos dalyviai neskubėjo skirstytis, bet džiaugėsi puikiai organizuotu renginiu, dalijosi savo patirtimi bei pastebėjimais, keitėsi asmeniniais kontaktais, planavo bendras veiklas ateinantiems metams ir vylėsi, kad konferencija tapts tradicine, vykstančia kasmet.

Stovykla jaunuoliams

Palangos moksleivių klubas organizuoja stovyklą 12 - 14 metų jaunuoliams „Paduok ranką". 
Stovyklos tikslas - ugdyti moksleivių socialines emocines kompetencijas, atliekant įvairias komandines veiklas, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą, komunikacinius įgūdžius komandinėse veiklose bei stiprinti pasitikėjimą savimi. Daugiau informacijos rasite čia. 

Jūros skautų stovykla „Baltijos krantas" 

 

Daugiau informacijos ir registracija čia.

Vaikų vasaros poilsio stovykla
„Atradimų vėjai“

Palangos moksleivių klubas 2020 metais organizuoja vaikų vasaros poilsio gamtamokslinę-meninę stovyklą „Atradimų vėjai"

Stovyklos tikslas - skatinti vaikų susidomėjimą gamtos mokslais bei praktinių veiklų metu ugdyti smalsumą, kūrybiškumą, atradimo džiaugsmą.
Stovykla vyks šiomis datomis:
I pamaina - 2020 m. birželio 15-19 d. nuo 10.00-14.00 val.;
II pamaina - 2020 m. rugpjūčio 19-23 d. nuo 10.00-14.00 val.
Stovykloje galės dalyvauti tik 32 vaikai. 
Vienas vaikas gali dalyvauti vienoje stovyklos pamainoje.
Atkreipiame dėmesį, kad penktadienį bvaikus reikės ATVEŽTI į mišką ir iš jo pasiimti, netoli oro uosto (vietą patikslinsime). APGALVOKITE tai prieš registruodamiesi.
Registracija į stovyklą baigta.
Ją galite užpildyti ir atsiųsti mums, kai ateisite beliks pasirašyti.
Stovyklos programą rasite čia.

Gerbiami tėveliai, prašome jūsų pareikšti nuomonę apie tai, kaip jūsų vaikui sekasi ugdymas virtualioje aplinkoje, kokių turite pasiūlymų, pageidavimų, gal kyla problemų. Pasidalinkite savo mintimis ir padėkime Jūsų vaikams jaustis geriau. Apklausą rasite čia. 

 Mielieji tėveliai, 

Palangos moksleivių klubas ruošiasi ugdymui nuotoliniu būdu, kurį pradėsime vykdyti nuo 2020 m. kovo 30 dienos. Prašome jūsų užpildyti duomenų formą nuotoliniam ugdymui organizuoti, kad mokytojai galėtų susisiekti su jūsų vaikais ir pateikti jiems reikiamą medžiagą, užduotis ar idėjas. Duomenų forma pateikiama čia.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-27 d įsakymas Nr. A1-400 „Dėl ugdymo proceso vykdymo nuotoliniu būdu".

Ugdymo virtulioje aplinkoje aprašas

Pateikiame ugdymo virtualioje aplinkoje organizavimo aprašą. Kvieičiame susipažinti visą klubo bendruomenę. Aprašą rasite čia.

Klubo administracija ir pedagogai dirba nuotoliniu būdu, 

Ruošiamasi vykdyti ugdymą nuotoliniu būdu, jei karantinas bus pratęstas nuo 2020 m. kovo 30 d.
Įstaigoje neorganizuojami posėdžiai, susirinkimai, konferencijos, pasitarimai.

Interesantų aptarnavimas karantino laikotarpiu vykdomas nuotoliniu būdu, naudojant aktyvias komunikacijos priemones. Susisiekti su įstaigos administracija galima šiais 

KONTAKTAI:
Direktorė Eglė Bučienė 8- 682-30504
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Raimonda Aleksandravičienė 8-684-37313
El. paštas: moksleiviuklubas@gmail.com

 Palangoje nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veikla mokyklose.

Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimą Nr. V-343 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. Palangoje, kaip ir visoje šalyje, privalomai stabdomas ugdymo ir vaikų priežiūros procesas ir švietimo veikla mokyklose.
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovai įpareigoti nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. privalomai stabdyti ugdymo ir vaikų priežiūros procesą ir švietimo veiklą mokyklose. Mokinių pavasario (Velykų) atostogų metu (nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.) bendrojo ugdymo mokyklų vadovai įpareigoti pasiruošti taikyti ugdymo procesą nuotoliniu būdu, pasibaigus mokinių pavasario (Velykų) atostogoms.

Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovai taip pat įpareigoti:
- neorganizuoti posėdžių, susirinkimų, konferencijų, pasitarimų ir darbą, vengiant tiesioginio kontakto su asmenimis, organizuoti nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso konferenciniu ryšiu);
- dėl susidariusios epidemiologinės situacijos neišleisti pedagogų, darbuotojų ir mokinių į komandiruotes, olimpiadas, konkursus, renginius ir keliones iki 2020 m. balandžio 14 d.
- užtikrinti švietimo įstaigose tinkamą higienos normų laikymąsi (patalpų valymą, vėdinimą ir kt.);
- nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. skelbti Savivaldybės teikiamą informaciją švietimo įstaigų bendruomenėms per el. dienyną, el. paštu ir įstaigos interneto svetainėje. 

Atmintinė švietimo benruomenei dėl koronaviruso COVID-19
pateikiama paspaudus nuorodą.

Palangos miesto savivaldybės dokumentai susiję su situacija dėl koronoviruso (COVID-19)

 

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. A1-346 „Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. A1-322 „Dėl Palangos miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų veiklos organizavimo karantino laikotarpiu“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. A1-321 „Dėl pavedimo Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigoms“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-316 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių Palangos miesto savivaldybėje“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-313 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-312 „Dėl pavedimo Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigoms“

Dėl koronaviruso COVID-19

Atsižvelgdami į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos, Honkongo, Irano, Japonijos, Pietų Korėjos, Singapūro, Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Islandijos, Norvegijos, Švedijos, Danijos, Austrijos, Nyderlandų, Šveicarijos, Egipto, prašome 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose, stebėti savo sveikatą ir pateikti informaciją apie save NVSC šiais būdais:

tel. nr. 8 5 2124098
el. paštu info@nvsc.lt
arba
užpildant ANKETĄ

Jei pajutote simptomus, panašius į gripo, kreipkitės į bendrąjį pagalbos centrą tel. 112.

Daugiau informacijos dėl naujojo koronaviruso galima teirautis:

- Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 (pasireiškus gripui būdingiems ligos simptomams – karščiavimui, kosuliui, gerklės skausmui ar apsunkintam kvėpavimui – po kelionės į užsienio šalis ar po kontakto su tikėtinu koronaviruso nešiotoju; norint pasikonsultuoti, kilus klausimų) – visą parą, visoje Lietuvoje, nemokamai;

- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro karštąja linija tel. +370 618 79984 ir +370 616 94562 (visą parą);

- elektroniniu paštu koronavirusas@sam.lt.

Daugiau informacijos: http://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso, https://nvsc.lrv.lt ir http://sam.lrv.lt tinklapiuose.

 

Skautų įkūrėjo gimimo minėjimas

Vasario 22 diena Palangos moksleivių klube paminėjom skautų įkūrėjo Robert Baden Powell geruosius darbelius ir 163-čiajį gimtadienį, padainavome keletą dainų, sudalyvavome viktorinoje. Taip pat pynėme apyrankes, vieni kitiems padėdami. Pasibaigus minėjimui, nuėjome į mūsų stovyklos pastatą, kur jaukiai įsikūrėmė salėjė. Oras buvo ne pats geriausias buvimui lauke, tad žaidėm viduje visokius susipažinimo ir judrius žaidimus. Vėliau vyko visų laukta skautorama, kurios metu sužinojome naujų, įdomių dalykų, rinkome parašus, kėlėmės patyrimo laipsnius. Vėlai vakare visi nuėjome miegoti, nes sekmadienis laukė gan aktyvus.. Ryte oras buvo tobulas, todėl mankšta vyko lauke. Brolis Ernestas pravedė judrią mankštą. Grįžę į salę, pasistiprinę,kartu su dainomis žygiavome link Palangos tilto. Jūra tiesiog šėlo, padarėme kelias bendras nuotraukas ir išskubėjome į orientacinį, kuris vyko po žymias Palangos vietas. Visiems gerai sekėsi surasti punktus. Prie jūros uždegėme žvakutę jūroje žuvusiems skautams.

Prisimimai iš savaitgalį vykusios stovyklos Palangoje!


Budėkime!

 

Susitikimas su gamtos fotografu Mariumi Čepuliu 

KONFERENCIJA

„NEFORMALIOJO vaikų UGDYMOGALIMYBĖS IR IŠŠŪKIAI“

Registracija pranešėjams

 

 

DĖMESIO lankantiems 

Keičiamas Ispanų kalbos užsiėmimų tvarkaraštis, vaikams, kuriems yra 6-8 metai, užsiėmimai vyks penktadieniais 13.00-13.45 val., o 9-12 metų 14.00-14.45 val.

Laukiame Jūsų lapkričio 8 d. 

Tarptautiniame lėlių teatrų festivalyje "Šalpusnis"

2019 kovo 21-22 dienomis Palangos moksleivių klubo teatro studija „Žaidžiame teatrą“ dalyvavo Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro organizuotame Tarptautiniame lėlių teatrų festivalyje „Šalpusnis“. Festivalis vyko Klaipėdos lėlių teatre.
Palangos moksleivių klubo dramos studija „Žaidžiame teatrą“ kviečia prisijungti naujus narius!!!

 

 Prašome sudalyvauti apklausoje

Palangos moksleivių klubas siekia geresnės ir naudingesnės įstaigos veiklos. Norime Jūsų vaikams suteikti pačias geriausias paslaugas ir kuo labiau patenkinti Jų poreikius. Prašome Jūsų padėti mums tapti geresniais ir atsakyti į apklausos klausimus. 
Apklausai atlikti užtruksite 5-7 minutes, o mums Jūsų nuomonė labai vertinga. 
Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų pagalbą.
 

Vasaros stovyklos

Palangos moksleivių klubas šiemet  vėl organizuoja vasaros dienos stovyklas.

Stovykla „Menų muzika" (finansuojama Palangos miesto savivaldybės lėšomis). Daugiau informacijos čia

Anglų kalbos stovykla „Adventureland" / „Nuotykių žemė" (mokama - 30 eurų). Daugiau informacijos čia

„Baltijos kranto taurė"

"Balandžio mėnesį vykusiose moksleivių asmeninėse greitųjų šachmatų varžybose Klaipėdoje ("Baltijos kranto taurė") labai gerai pasirodė Palangos moksleivių klubo šachmatų būrelio narys Domanatas Masaitis. Jis pelnė 4,5 taško iš 6 galimų (4 pergalės, 1 lygiosios, 1 pralaimėjimas) ir tarp labai gausaus - 87 - dalyvių skaičiaus pasidalijo 7-12 vietomis. Sveikiname Domantą!

Rezultatai skelbiami čia.

„Odė Žemei“

2019 m. kovo 20–balandžio 7 d. P.Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33, LT-92145 Klaipėda) Vyksta tradicinė tarptautinė vaikų ir jaunimo keramikos darbų paroda „Odė Žemei 2019“ skiriama pasaulinei Žemės dienai. Parodoje dalyvauja ir dvi Palangos moksleivių klubo moksleivės - Vytautė Gustaitytė ir Gabrielė Vabuolaitė - su savo darbeliais.

https://www.ldm.lt/paroda-ode-zemei-2019/

http://www.kvlc.lt/ode-zemei-2019/

https://www.youtube.com/watch?v=AhXz6G6rFt8

„Seku, seku pasaką“

Kovo 8-28d. dvi Palangos moksleivių klubo moksleivės dalyvavo Šiaulių moksleivių namuose eksponuotoje respublikinėje švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių kūrybos darbų parodoje-konkurse „Seku, seku pasaką“.

2019 metų tema - „Lietuvių liaudies pasakos“

V.Gustaitytė "Pupa"V.Gustaitytė "Pupa"

 

Konkurse dalyvavo:

Vytautė Gustatiytė su piešiniu „Pupa“

 ir Aistė Valiukaitė su piešiniu „Katinėlis ir gaidelis“

https://siauliumn.lt/paroda-konkursas-seku-seku-pasaka-2019-metu-tema-lietuviu/

Vasario 16-oji: Lietuva – vienintelė Baltijos šalyse atkūrė nepriklausomą valstybę

Dažnas Lietuvos pilietis mano, kad atkurtos Lietuvos valstybės diena – Kovo 11-oji, tačiau mažai kas žino, jog pirmą kartą Lietuvos valstybė buvo atkurta jau prieš beveik šimtą metų, kai 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba pareiškė, kad „skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis“. Kuo skiriasi dvi Lietuvos Nepriklausomybės dienos – Kovo 11-oji ir Vasario 16-oji?

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena, o Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Prieš beveik šimtą metų pasirašytame valstybės atkūrimo akte šalį atstatanti Lietuvos Taryba pabrėžė, kad atkuriama valstybė nėra nauja, o tik seno valstybingumo tąsa. Svarbu pabrėžti, kad Lietuvos valstybės istorija yra kuriama daugiau nei 1000 metų. Tuo skiriamės nuo kaimyninių Latvijos ir Estijos, kurios 2018 m. paminės savo valstybių įkūrimo šimtmetį. Galime pagrįstai didžiuotis, jog prieš šimtą metų pirmieji ir vieninteliai Baltijos šalyse atkūrėme demokratine santvarka besiremiančią nepriklausomą valstybę.

Skirtingai nei prieš beveik šimtą metų, 1990 m. atkuriant šalies nepriklausomybę, Lietuvos kaip valstybės terminas jau buvo iš esmės aiškus: šalis turėjo konkrečias sienas, patvirtintas tarptautinėmis sutartimis, bei administracinio valdymo tinklą. Kitaip tariant, Kovo 11-osios aktas skelbė šalies nepriklausomybės, o ne pačios valstybės atkūrimo pradžią.

(Šaltinis: http://www.lietuva.lt/100/lt/lietuvai-100/naujienos/vasario-16-oji-lietuva-vienintele-baltijos-salyse-atkure-nepriklausoma-valstybe-2)

Direktorės metinė veiklos vertinimo ataskaita 2018

 Palangos moksleivių klubo direktorės Eglės Bučienės metinės veiklos vertinimo ataskaitos projektas. Pastabas ir pasiūlymus iki sausio 31 d. teikite el. paštu moksleiviuklubas@gmail.com.

 

METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS PROJEKTAS

Mąstymo ir diskusijų studija (+anglų kalba) kviečia į pirmąjį užsiėmimą.

 

Sausio 21 d. 14 val. 3 aukšte (nuolatinis laikas vis dar derinamas su pageidaujančiais lankyti užsiėmimus). Susitikimuose žaidimų, inscenizacijų, filmų, diskusijų metu lavinsime anglų kalbos įgūdžius. Bus smagu! Dar keletas vietų yra, kviečiame prisijungti.

„Sidabrinės žuvys gintarinėje upėje“

Lapkričio 7 d. Palangos gintaro muziejuje atidaryta keramikos veiklos projekto „SIDABRINĖS ŽUVYS GINTARINĖJE UPĖJE“ paroda. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro ir Palangos moksleivių klubo vaikai vadovaujami PMK dailės būrelio "Spalvų sala" vadovės keramikės, dailės terapeutės, žemės meno dėstytojos Živilės Malūkaitės per du mėnesius daug sužinojo apie žuvis, gintaro amuletų simbolius ir parengė šią parodą.
Vaikų sukurtomis sidabrinėmis žuvelėmis pasigrožėti galite Gintaro muziejaus vestibiulyje iki lapkričio 21 d.

Dėmesio! Jau paskelbtas nuolatinis klube vykstančių užsiėmimų tvarkaraštis

(spausti ČIA)

Informacija įdomiosios laboratorijos "išradėjams"

Kadangi norinčių lankyti užsiėmimus labai daug, skiriamos dvi grupės:

 I grupė (antradieniais 14.00-15.15 val.)

 1. Aidas Sušinskis
 2. Anatolij Panov
 3. Gustas Savickas
 4. Danila Slipak
 5. Pijus Pakusas
 6. Matas Vizgirdas
 7. Ignas Šernauskas
 8. Bernardas Palubinskis
 9. Ugnius Radvilas
 10. Markas 
 11. Eva 

 II grupė (antradieniais 15.30-16.45 val.)

1. Simona Repšytė
2. Kajus Loda
3. Kamilė 
4. Elijus Ilgauskas
5. Artūras-Tauras Janavičius
6. Emilija Žilaitytė
7. Modesta Žilaitytė
8. Amelija Pupšytė
9. Airidas Kregždys
10. Mnatas Macijauskas
11. Faustas Leonavičius

Robotikos studija

Rugsėjo 21 d. pirmieji užsiėmimai. 

I grupė nuo 13.15 val.

 

Eil. Nr.

Vaiko vardas, pavardė

1        

Armandas Pušterskas

2        

Faustas Leonavičius

3        

Meilina Dikšaitė

4        

Airidas Kregždys

5        

Amelija Pupšytė

6        

Austėja Brazauskaitė

7        

Marius Valiukas

8        

Aistė Valiukaitė

9        

Pijus Pakusas

10      

Domantas Eicinas

II grupė nuo 15 val.

 

Eil. Nr.

Vaiko vardas, pavardė

1

    Paulius Jasiūnas

2

    Mantas Jasiūnas

3

    Margarita Mažrimaitė

4

    Aidas Sušinskis

5

    Ugnius Radvilas

6

    Gustas Lodas

7

    Ąžuolas Marcinkus

8

    Gvidas Drąsutavičius

9

    Elijus Ilgaudas

10

    Eva Opuskytė

 

P.S. Naglis Juchnevičius bei Jurgis Galdikas į sąrašus neįtraukti (nėra sutarties) tačiau galite atvykti bet kuriuo jums patogiu laiku.

Užsiėmimų tvarkaraštis 
2018-2019 m.m.

 

Būrelio pavadinimas

Kabinetas

Pirmadienis

 Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 Folkloro ansamblis ,,Kikilis"

(D. Šeduikienė)

3.3.

 

 

13.00-15.25

 

13.00-15.25

 Šachmatų būrelis

(S. Rackevičius)

2.3.

16.00-17.35

 

15.00-16.35

 

 

 Italų kalba kitaip

(J. Pociūtė)

3.6.

 

 

 

15.00-18.10

 

 Skaitmeninės fotografijos studija 

(J. Brazauskienė) 

2.7.

16.00-17.35

 

 

 

 

 Savęs pažinimo ir saviraiškos studija

(I. Bundulienė ) 

2.5.

16.00-17.35 

 

 

 

 

 Pramoginiai šokiai

(D. Sangavičienė)

1.1 

 18.00-19.35*

 

 18.00-19.35*

18.00-19.35*

 

 Žaidimų studija

(I. Bundulienė ) 

2.5.

 14.00-15.35

 

 

 

 

 Dailės studija "Spalvų sala"

(Ž. Malūkaitė)

2.2. 

 

13.30-15.05

 

 13.30-15.05

 

 Rankdarbių dirbtuvės ,,Guzikas"

(D. Rakauskienė)

 2.5.

 

 

 

15.00-17.30

 

 Teatro studija 
,,Žaidžiame teatrą"

(R. Radzevičienė)

 2.6.

16.00-17.35 

 

 16.00-17.35

 

 

 Jūrų skautai

(J. Paškevičienė)

Rūsys

Rugsėjo 13 d. nuo 14.00 iki 15.35

Rugsėjo 20 d. nuo 16.00 iki 17.35

 Programavimas C kalba su Andruino kompiuteriu 

(V. Sinkevičius)

2.4

 

 

 

 

15.15-16.50*

16.55-18.30

 Robotikos studija

(R. Tamošiūnė)

 2.7.

 

 

 

 

13.15-14.50 (I)

15.00-16.35 (II)

 Įdomioji laboratorija

(R. Aleksandravičienė)

 Rūsys

 

 15.00-16.35

 

 

 

 Šokio studija „Way of move“

(G. Rudytė)

 2.6.

 

 15.30-17.05

 

 15.30-17.05

 

 * informacija tikslinama 

 Atnaujinta 2018-09-17

SVEIKINAME pradėjus dar vienus mokslo metus!

Mūsų klubo mokytojų komanda jau šiandien stoja starto linijoje ir laukia JŪSŲ. Visi kartu paverskime šiuos metus laimėjimų ir gerų prisiminimų kupinu laiku!

Piešinių konkurso "Gražiausias vasaros įspūdis" rezultatai

Linksmai nuklegėjo Palangos miesto Sporto centro bei Moksleivių klubo rugsėjo pirmosios proga rengta šventė-piknikas. Jūsų susirinko tiek daug ir nuostabiai nusiteikusių, kad lig šiol prisiminus mūsų širdys dainuoja.

Skelbiame Palangos moksleivių klubo įsteigto specialiojo prizo piešinių konkurse "Gražiausias vasaros įspūdis" nugalėtoją!

O, ne-ne-ne, vis tik NUGALĖTOJAS! Komisija negalėjo išrinkti vieno nugalėtojo - širdys per minkštos :D

TAM TA DA DAAAAAM...

Nugalėjo ir savo šeimoms po Mini šeimos fotosesiją laimėjo Ugnė Lukšaitė ir Paulina!

Paulina deja, nepasirašė pavardės, bet tikime, kad nepamiršo ką nupiešė ;)

Kviečiame laimėtojas su savo atstovais kreiptis į moksleivių klubą ir susitarsime kada ir kur atsiimsite SAVO FOTOSESIJĄ!

Nuotraukoje Palangos moksleivių klubo direktorė ir komisijos narės (iš dešinės į kairę: Ž.Malūkaitė, E.Bučienė, D.Rakauskienė ir D.Šeduikienė) su nugalėtojų piešiniais.Nuotraukoje Palangos moksleivių klubo direktorė ir komisijos narės (iš dešinės į kairę: Ž.Malūkaitė, E.Bučienė, D.Rakauskienė ir D.Šeduikienė) su nugalėtojų piešiniais.

Rugsėjo 1-osios šventė

Mokslo metų pradžią pasitikime linksmai! Šia proga rugsėjo 1 d. rengiame šventę-pikniką. Kviečiame vaikus su visa šeima ateiti, atsinešti pledą, vaišių, dalyvauti linksmosiose rungtyse ("Šauk taikliai", "Spiriu į devynkę", "Esu tikslus" ir panašiai), atrakcijose, piešinių konkurse "Gražiausias vasaros įspūdis", pasipuošti veidelius, išpūsti didžiausią muilo burbulą ir dar įvairiausių įdomybių pažiūrėti bei patirti.

Be visų atrakcijų, renginio metu turėsite puikią galimybę sužinoti kokius užsiėmimus galima lankyti Palangos moksleivių klube bei sporto centre, o taip pat susipažinti ir pasikalbėti su tų užsiėmimų vadovais.

Palangos moksleivių klubas įsteigė specialųjį prizą piešinių konkurso "Gražiausias vasaros įspūdis" nugalėtojui - mini šeimos fotosesiją!

Ateikite, nes tikrai bus linksma ir smagu. Labai lauksime jūsų!