Virbališkės takas 4 Palanga, LT-00127
(0 460) 48416
info@moksleiviuklubas.lt

Atradimų vėjai

Stovykla „Atradimų vėjai”

Palangos moksleivių klubas kasmet vasaromis organizuoja  vaikų vasaros poilsio dienos stovyklą 6-11 metų vaikams, kuri finansuojamas Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis. Stovykloje didelis dėmesys skiriamas fiziniam aktyvumui, gamtamoksliniam ugdymui, kūrybinėms, socialinėms-emocinėms kompetencijoms ugdyti. Vaikai dalyvauja įvairiose edukacinėse programose, meniniuose užsiėmimuose,  keliauja į žygius, interaktyviais būdais susipažįsta su Palanga, vyksta į išvykas. Viena stovyklos pamaina vyksta darbo dienomis (5 dienas)  nuo 10 val. iki 14 val.

„Atradimų vėjai” – 2022

2022 metais stovykla vyks liepos 11-15 dienomis, nuo 10 val. iki 14 val. Vasaros dienos stovykla skirta Palangos miesto moksleiviams nuo 6 iki 11 metų, skatinanti fizinį aktyvumą, ugdanti kūrybines, gamtamokslines, socialinės-emocinės kompetencijas. Edukacinių išvykų metu moksleiviai vyks į Baltų mitologinį parką, kur susipažins su mūsų protėvių baltų (aisčių) kultūros vertybėmis. Lankydamiesi Palangos Birutės parke išgirs įdomių ir negirdėtų pasakojimų, susipažins su ten augančiais augalais ir jų atsiradimo istorija. Praktinių veikos metu moksleiviai išbandys įvairias veiklas: susipažins su komandinio darbo ypatumais, išbandys įvairias piešimo technikas, gamins gamtines mandalas, ugdys inžinerines ir kūrybines kompetencijas kuriant mažąją architektūrą, gaminant sapnų gaudykles ir kt. Kiekviena stovyklos diena turės savo tematiką, dirbs profesionalūs pedagogai, kurie vaikus sudomins įvairiomis veiklomis, ugdys socialines emocines kompetencijas ir neleis nuobodžiauti. 

Registracija į stovyklą čia.

Stovyklos dalyvio sutartis

Stovyklos taisyklės ir programa