Virbališkės takas 4 Palanga, LT-00127
(8 460) 48416
info@moksleiviuklubas.lt

Gitaros studija

Vadovas – Antanas Jonaitis

Programa skirta visiems moksleiviams, norintiems išmokti groti gitara, pažinti save, išmokti per muziką reikšti jausmus, nuotaiką, improvizuoti. Užsiėmimuose skatinamas meninis – kūrybinis aktyvumas, lavinamas jų psichologinis bei socialinis mąstymas, gilinamos žinios.
Dirbdami grupėje moksleiviai susipažins su grojimo gitara ir muzikos teorijos pradmenimis, mokysis klausyti, analizuoti bei atlikti įvairius muzikos kūrinius. Užsiėmimų metu ugdytiniai ne tik išmoks groti gitara – jie išmoks sistemingai dirbti, naudingai praleisti savo laisvalaikį, taps drąsesni bei įgis daugiau pasitikėjimo savo jėgomis ir sugebėjimais taps savarankiškesni ir atsakingesni, išlavins savo muzikinį ir estetinį skonį, orientuosis muzikos stiliuose ir žanruose bei įgis koncertinės patirties.
Numatomos veiklos: gitaros valdymo technika, muzikos teorija, improvizacija. Bendradarbiavimas su kitomis asociacijomis, mokymo įstaigomis, prisidedant prie NVŠ programų sudarymo, vykdymo ir įgyvendinimo. Dalyvauti kultūros, meno, švietimo, sveikatos ir kitose socialinėse ar kitokiose tikslinėse programose. Naudos vaikams pagrindimas: daug specializuotų tyrimų atlikę programos kūrėjai teigia, kad muzikavimas grupėje tiesiogiai veikia socialinį besimokančiųjų elgesį. Grupiniai užsiėmimai neabejotinai skatina mokinių socializaciją, lavina komunikacinius gebėjimus – mokiniai mokosi susikaupti, bendradarbiauti su kitais grupės nariais, nuosekliai dirbti. Muzikuojant ugdomas bendrystės jausmas, todėl tokius užsiėmimus taip pat turėtų rinktis nedrąsūs, socialiai pažeidžiami vaikai, paaugliai. Programos įgyvendinimas suteikia realias galimybes suformuoti fiziškai, emociškai ir kūrybiškai stabilią, ir stiprią asmenybę, kuri ateityje drąsiai ir tvirtai žengs gyvenimo keliu.