Virbališkės takas 4 Palanga, LT-00127
(0 460) 48416
info@moksleiviuklubas.lt

Dokumentai bendruomenei

Čia pateikiami visi Palangos moksleivių klubo bendruomenei aktualūs dokumentai

Palangos moksleivių klubo bendruomenės pasiekimų ir pažangos srities vertinimas