Virbališkės takas 4 Palanga, LT-00127
(8 460) 48416
info@moksleiviuklubas.lt

Orientavimosi pradmenys

Programos vadovas Ričardas Tėvelis – orientavimosi sporto treneriu dirba jau nuo 1993 m. rudens ir yra paruošęs virš 200 prizininkų įvairiose tarptautinėse ir respublikinėse aukšto lygio varžybose.
2019 m. išrinktas geriausiu Lietuvos treneriu.

Programa skirta supažindinti ir vystyti orientavimosi sportą, organizuoti  treniruotes, sportinius žaidimus, estafetes, užtikrinti moksleivių tolimesnį vystymą sporto ir asmenybės tobulėjimo aspektais. Teikti kokybiškas, vaikų lūkesčius atitinkančias paslaugas, maksimaliai išnaudojant vietinius išteklius ir žmogiškuosius resursus.

Į užsiėmimus kviečiami 3-8 klasių moksleiviai.