Virbališkės takas 4 Palanga, LT-00127
(0 460) 48416
info@moksleiviuklubas.lt

Administracija

Direktorė – Eglė Mackie   
Kontaktai 
el. paštas direktorius@moksleiviuklubas.lt   
tel. (0-460)-54283   
mob. 0-682-30504
Gyvenimo aprašymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Raimonda Aleksandravičienė 
Kontaktai   
el. paštas pavaduotojasugdymui@moksleiviuklubas.lt    
tel. (0 460) 48416    
mob. 0 692 24344   
Pareigybės aprašymas
Vyr. buhalterė Jovita Semaškienė
Kontaktai
el. paštas buhalterija@moksleiviuklubas.lt 
tel. (0 460) 48416
Pareigybės aprašymas