Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kontaktai

Susisiekite su mumis

Mūsų adresas:
Vasario 16-osios g. 6
Palanga

Įstaigos kodas:
190275851

Telefonas:
8 460 48416
8 682 30504

el.paštas:
moksleiviuklubas@gmail.com

 

Mūsų puslapis Facebook

Dailės studija "Spalvų sala"

Vadovė - Živilė Malūkaitė, dailės ir keramikos mokytoja, įgijusi daug geros patirties. Kūrybiniai vaikų darbai ne kartą buvo eksponuoti Stokholme, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kt. Vaikai dalyvauja kūrybinėse vasaros stovyklose. ,,Žinau, kaip smagu draugų būryje piešti, lipdyti, lankstyti iš popieriaus, konstruoti iš gamtinės medžiagos skulptūras. Kviečiu drauge įgyvendinti ir savo kūrybines idėjas."

’’Spalvų sala’’ – tai erdvė kur gimsta netikėti, spontaniški, fantastiški sumanymai. Čia galima Paslapčių Ausiai išsakyti savo Idėją ir Kūrybinio Vėjo pagalba ją įgyvendinti. Piešdami, tapydami, lipdydami,  modeliuodami ir žaisdami, visi kartu mes kursime savo spalvų pasaulį. 

Dailės programoje ’’Spalvų sala’’ vaikai yra skatinami laisvai išskleisti savo kūrybinius gebėjimus. Veiklos persipina su žaidimų elementais, padedančiais kurti žaismingą, kūrybinę atmosferą. Užsiėmimų metu piešdami, tapydami, darydami grafinius atspaudus, modeliuodami iš įvairių medžiagų patiria ne tik daug teigiamų emocijų, bet ir miklina pirštus, stiprina dėmesio koncentraciją, lavina erdvinį mąstymą bei vaizduotę. O tai teigiamai atsiliepia vaiko psichinei sveikatai, stiprėja pasitikėjimo savimi jausmas, vaikas patiria kūrybinio impulso džiaugsmą.

 

Numatomos veiklos:
Popieriaus plastika.
Modeliavimas iš molio ir kitų medžiagų.
Tapyba.
Piešimas
Koliažas.
Monotipija.
Kūryba iš antrinių žaliavų.
Origami.
Mišrios technikos su smėliu.

Štai ką veiksime:

PALANGOS MOKSLEIVIŲ KLUBAS SKELBIA KONKURSĄ

Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigoms (0,5 etato) užimti

Darbo pobūdis:

 1. Organizuoti ir koordinuoti tiesiogiai pavaldaus aptarnaujančio personalo darbą mokykloje.
 2. Savarankiškai vykdyti darbo pobūdį atitinkančias funkcijas.
 3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, rengti dokumentus.
 4. Supažindinti darbuotojus su priešgaisrinės saugos ir darbų saugos reikalavimais, organizuoti civilinės saugos mokymus ir tvarkyti dokumentus.
 5. Organizuoti ir vadovauti pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrai, apsaugai ir vykdyti jų apskaitą.
 6. Tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus ir atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.
 7. Tvarkyti nelaimingų atsitikimų tyrimų dokumentus.
 8. Rengti metinį įstaigos ūkinės veiklos planą ir metinę ūkinės veiklos ataskaitą.

Reikalavimai pretendentui:

 1. Ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas (A2).
 2. Ne mažesnė kaip 5 metų darbinė patirtis.
 3. Ne mažesnė kaip 1 metų administracinio darbo patirtis.
 4. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, reglamentuojančius darbo pobūdyje išvardintą veiklą ir gebėti juos taikyti praktiškai.
 5. Išmanyti įstatymų, norminių aktų ar kitų privalomų dokumentų reikalavimus.
 6. Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis, MS Office paketu, interneto naršykle.
 7. Išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti jas taikyti praktiškai.
 8. Būti darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, atspariam stresui, gebėti dirbti komandoje, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, palaikyti gerą mikroklimatą tarp darbuotojų, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
 9. Turėti darbo įgūdžių ūkio aptarnavimo srityje.
 10. Gaisrinės, darbų saugos bei civilinės saugos išmanymas.
 11. Turėti privalomųjų higienos įgūdžių mokymų pažymėjimą.
 12. Turėti patirties vykdant viešuosius pirkimus, CPO ir CPO IS, gebėti orientuotis kainų, prekių ir paslaugų rinkoje. Išmanyti marketingo principus.

Privalumai:

Vairuotojo pažymėjimas ir galimybė naudotis asmeniniu transportu, anglų ir rusų kalbų mokėjimas, atidumas smulkmenoms nepametant bendro situacijos vaizdo, gebėjimas kurti jaukią fizinę aplinką, mokėjimas kurti ir išlaikyti gerus tarpusavio santykius, atvirumas naujovėms, pagarba tradicijoms.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Užpildytą pretendento anketą.
 5. asmeninių privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo gebėjimus ir dalykines savybes.
 6. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas - konkurso metu vertinamas testas žodžiu ir raštu. Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešime apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką.

Dokumentai priimami:

El. p.: moksleiviuklubas@gmail.com

Iki 2019-05-02 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Kontaktinis asmuo: Eglė Bučienė

Tel. pasiteiravimui: 8-460-48 416, mob. 8-682-30504