Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kontaktai

Susisiekite su mumis

Mūsų adresas:
Vasario 16-osios g. 6
Palanga

Įstaigos kodas:
190275851

Telefonas:
8 460 48416
8 682 30504

el.paštas:
moksleiviuklubas@gmail.com

 

Mūsų puslapis Facebook

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Darbo pobūdis:

 1. Organizuoti ir koordinuoti aptarnaujančio personalo darbą mokykloje.
 2. Savarankiškai vykdyti darbo pobūdį atitinkančias funkcijas.
 3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, rengti dokumentus.
 4. Supažindinti darbuotojus su priešgaisrinės saugos ir darbų saugos reikalavimais, organizuoti civilinės saugos mokymus ir tvarkyti dokumentus.
 5. Organizuoti ir vadovauti pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrai, apsaugai ir vykdyti jų apskaitą.
 6. Tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus ir atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.
 7. Tvarkyti nelaimingų atsitikimų tyrimų dokumentus.
 8. Rengti metinį įstaigos ūkinės veiklos planą ir metinę ūkinės veiklos ataskaitą.

Reikalavimai pretendentui:

 1. Aukštasis, aukštesnysis išsilavinimas, ne mažesnė kaip 5 m. darbo patirtis;
 2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, reglamentuojančius darbo pobūdyje išvardintą veiklą ir gebėti juos taikyti praktiškai;
 3. Išmanyti įstatymų, norminių aktų ar kitų privalomų dokumentų reikalavimus.
 4. Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Windows, MS Office: Word, Excel ir kt.);
 5. Išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti jas taikyti praktiškai;
 6. Būti darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, atspariam stresui, gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

Privalumai:

panašaus darbo patirtis; gaisrinės, darbų saugos bei civilinės saugos išmanymas; patirtis organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus; vairuotojo pažymėjimas ir galimybė naudotis asmeniniu transportu.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496);
 5. asmeninių privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo gebėjimus ir dalykines savybes.
 6. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijos

Pretendentų atrankos būdas - konkurso metu vertinamas testas žodžiu bei motyvacinis pokalbis. Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešime apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką.

Dokumentai priimami:

El. p.: moksleiviuklubas@gmail.com Iki 2017-09-15 d.

Konkurso data - 2017-09-20 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Kontaktinis asmuo: Eglė Bučienė

Tel. pasiteiravimui 8-460-48 416, mob. 8 682 30504