Virbališkės takas 4 Palanga, LT-00127
(0 460) 48416
info@moksleiviuklubas.lt

Korupcijos prevencija 

 Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus Palangos bei kitų miestų gyventojai, Palangos miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų tarnautojai (darbuotojai) gali pranešti:

— Palangos miesto savivaldybei
el. paštu antikorupcija@palanga.lt ir/ar pasitikėjimo telefonu (8 460) 51 502, kuris veikia visą parą (paliekama žinutė autoatsakiklyje);
Pranešimas gali būti teikiamas anonimiškai. Jeigu Pareiškėjas kreipiasi ne anonimiškai, jam pageidaujant, bus teikiamas grįžtamasis ryšys Pareiškėjo nurodytais kontaktais. Tokiu atveju grįžtamasis ryšys teikiamas per 20 (dvidešimt) darbo dienų terminą (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnis, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 30 punktas).
Palangos moksleivių klubo direktorė Eglė Mackie atsakingu už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą.
Norintiems anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus skambinti telefonu 8 460 54283 arba  parašyti elektroniniu paštu direktorius@moksleiviuklubas.lt
Galima pranešti ir elektroniniu paštu atsiunčiant Palangos moksleivių klubo pranešimo galimas korupcijos apraiškas forma.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa

Korupcijos prevencijos 2021-2023 m. programa ir priemonių planas (Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimas Nr. T2-161).

„Lietuvos korupcijos žemėlapis” tyrimai

Korupcijos suvokimo indeksas

PRANEŠK APIE KORUPCIJĄ – Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT)

Telefonu „Karštąja linija“ visą parą: (8 5) 266 3333

El. paštu: pranesk@stt.lt

Palik pranešimą internetinėje platformoje.

Nelikite abejingi – kovokime su korupcija kartu!

  • Čia Jūs galite pateikti informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, korupciją.
  • Jūsų informaciją išnagrinės STT pareigūnai ir priims sprendimą dėl jos panaudojimo.
  • STT pareigūnai užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.
  • Asmenims, suteikusiems STT vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti atlyginama.

Palangos moksleivių klubo  pareigybės, į kurias pretenduojant renkama informacija apie asmenį (vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 str. nuostatomis):

  • Direktorius;
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  • Vyriausiasis buhalteris.