Virbališkės takas 4 Palanga, LT-00127
(0 460) 48416
info@moksleiviuklubas.lt

Trišaliai pokalbiai

Palangos moksleivių klubas siekia tobulinti bendradarbiavimo kokybę su tėvais ir skatinti mokinių pažangą bei pasiekimus ir diegia trišalių pokalbių organizavimo sistemą.

Trišaliai pokalbiai yra bendradarbiavimo ir sąmoningo įsitraukimo į ugdymo procesą metodas, siekiant susitarti dėl ugdymo tikslų bei patenkinti visų šalių lūkesčius. Jis įtraukia tris pagrindines šalis: mokytoją, vaiką ir tėvusLabai svarbu, kad visų šalių dalyvavimas. 

Šis metodas yra skirtas:

 • skatinti sąmoningus pasirinkimus,
 • išsikelti tikslus ir numatyti jų siekimo būdus,
 • ugdyti kritinį mąstymą,
 • lavinti gebėjimą dirbti komandoje.

Trišalių pokalbių nauda visiems dalyviams yra įvairi ir daugialypė. Šie pokalbiai gali turėti teigiamų poveikių mokiniams, mokytojams, tėvams ir ugdymosi procesui.

 1. Mokymasis iš kitų: Trišalių pokalbių metu moksleiviai gali išgirsti nuomones ir argumentus, kurie skatina jų mąstymą ir supratimą apie nagrinėjamą temą ar problemą.
 2. Argumentacijos pagalba įgūdžių lavinimas: Dalyvavimas trišaliuose pokalbiuose tobulina argumentacijos ir įtikinimo įgūdžius, kuriais aiškiai ir tiksliai reikia pateikti savo nuomonę.
 3. Kritinio mąstymo skatinimas: Trišaliuose pokalbiuose moksleiviai turi analizuoti ir vertinti kitos pusės argumentus. Tai skatina kritinį mąstymą, gebėjimą identifikuoti stiprias ir silpnas argumentų vietas, bei formuluoti atsakymus į klausimus.
 4. Bendradarbiavimo įgūdžių lavinimas: Trišalio pokalbio metu moksleiviai turi dirbti komandoje su savo grupės nariais. Tai padeda jiems tobulinti bendradarbiavimą, derybų ir komandinio darbo įgūdžius.
 5. Kalbinių įgūdžių gerinimas: Moksleiviai gerina savo kalbinius įgūdžius, kalbėdami viešai ir aiškiai išreikšdami savo mintis. Tai naudinga ne tik mokykloje, bet ir kasdieniniame gyvenime, kur dažnai reikia dalyvauti diskusijose ir pristatyti savo idėjas.
 6. Mokytojo vaidmuo: Trišalio pokalbio metu mokytojas gali aktyviai dalyvauti lavindamas moksleivių gebėjimus, užtikrina pokalbio eigą bei suteikia svarbią informaciją bei ugdymosi gaires.
 7. Moksleivių motyvacijos: Trišalio pokalbio tema gali būti įdomi ir aktuali, todėl didėja moksleivių motyvaciją mokytis ir aktyviai dalyvauti užsiėmimuose.
 8. Saviraiškos gebėjimų tobulinimas: Trišalių pokalbių metu moksleiviai turi progą praktikuoti savo gebėjimus aiškiai ir įtikinamai pareikšti savo nuomonę ir argumentus.
 9. Demokratinės vertybės skatinimas: Trišaliai pokalbiai skatina demokratinį požiūrį į diskusiją ir sprendimus, kur kiekviena pozicija turi būti išklausyta ir apsvarstyta.

Kviečiame bendradarbiauti ir registruotis į trišalius susitikimus! Registracija būtina! Kitu atveju, mokytojo galite ir nerasti 😉

Spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesių laikai registracijai pas užsiėmimų vadovus:  https://forms.gle/xYJxawKiQUUFyf1q9

Eil. Nr.

Vadovas

Trišalių pokalbių data

Kabinetas

Sausis

VasarisKovasBalandis

Gegužė

1Raimonda Aleksandravičienė

30 d.,

17.00-18.00  val.

27 d.,

17.00-18.00 val.

22 d.,

17.00-18.00  val.

30 d.,

17.00-18.00 val.

28 d.,

17.00-18.00 val.

203

2Bučaitė Indrė

15 d.,

15.40-16.40 val.

12 d.,

15.40-16.40 val.

18 d.,

15.40-16.40 val.

15 d.,

15.40-16.40 val.

6 d.,

15.40-16.40 val.

303

3Burba Svitlana

26 d.,

15.00-16.00 val.

23 d.,

15.00-16.00 val.

29 d.,

15.00-16.00 val.

304

4Giedrienė Lina

30 d.,

16.30-17.30 val.

27 d.,

16.30-17.30 val.

26 d.,

16.30-17.30 val.

303

5Laurino Barizoni Maria Rossana

25 d.,

13.00-14.00 val.

8 d.,

13.00-14.00 val.

7 d.,

13.00 – 14.00 val.

4 d.,

13.00-14.00 val.

7 d.,

13.00-14.00 val.

303

6Kažys Žilvinas

31 d.,

18.00-19.00 val.

28 d.,

18.00-19.00 val.

27 d.,

18.00-19.00 val.

311

7Nutautienė Kristina

25 d.,

16.30-17.30 val.

15 d.,

16.30-17.30 val.

14 d.,

16.30-17.30 val.

25 d.,

16.30-17.30 val.

23 d.,

16.30-17.30 val.

310

8Palubinskaitė Milginta

22 d.,

17.00-18.00  val.

19 d.,

17.00-18.00  val.

18 d.,

17.00-18.00  val.

22 d.,

17.00-18.00  val.

13 d.,

17.00-18.00  val.

Aktų salė

9Paškevičienė Jurgita

25 d,

16.00-17.00 val.

2 d.,

16.30-17.30 val.

22 d.,

16.30-17.30 val.

19 d.,

16.30-17.30 val.

17 d.,

16.30-17.30 val.

303
10Rackevičius Saulius

25 d.,

17.00-18.00  val.

29 d.,

17.00-18.00  val.

27 d.,

17.00-18.00  val.

24 d.,

17.00-18.00  val.

22 d.,

17.00-18.00  val.

203

11Rakauskienė Diana

15 d.,

16.00-17.00 val.

5 d.,

16.00-17.00 val.

4 d.,

16.00-17.00 val.

8 d.,

16.00-17.00 val.

6 d.,

16.00-17.00 val.

304

12Sangavičienė Daiva

23 d.,

17.00-18.00  val.

20 d.,

17.00-18.00  val.

26 d.,

17.00-18.00  val.

30 d.,

17.00-18.00  val.

21 d.,

17.00-18.00  val.

202

13Santos Flavia Adolfo311
14Šeduikienė Diana

24 d.,

15.30-16.30 val.

28 d.,

15.30-16.30 val.

27 d.,

15.30-16.30 val..

24 d.,

15.30-16.30 val.

22 d.,

15.30-16.30 val.

302

15Tamošiūnė Rasa

16 d.,

16.20 val.

6 d.,

16.20 val.

5 d.,

16.20 val.

310

16Viržintienė Josana

10 d.,

14.30-15.30 val.

7 d.,

14.30-15.30 val.

6 d.,

14.30-15.30 val.

203