Virbališkės takas 4 Palanga, LT-00127
(8 460) 48416
info@moksleiviuklubas.lt

Trišaliai pokalbiai

Palangos moksleivių klubas siekia tobulinti bendradarbiavimo kokybę su tėvais ir skatinti mokinių pažangą bei pasiekimus ir diegia trišalių pokalbių organizavimo sistemą.

Trišaliai pokalbiai yra bendradarbiavimo ir sąmoningo įsitraukimo į ugdymo procesą metodas, siekiant susitarti dėl ugdymo tikslų bei patenkinti visų šalių lūkesčius. Jis įtraukia tris pagrindines šalis: mokytoją, vaiką ir tėvusLabai svarbu, kad visų šalių dalyvavimas. 

Šis metodas yra skirtas:

 • skatinti sąmoningus pasirinkimus,
 • išsikelti tikslus ir numatyti jų siekimo būdus,
 • ugdyti kritinį mąstymą,
 • lavinti gebėjimą dirbti komandoje.

Trišalių pokalbių nauda visiems dalyviams yra įvairi ir daugialypė. Šie pokalbiai gali turėti teigiamų poveikių mokiniams, mokytojams, tėvams ir ugdymosi procesui.

 1. Mokymasis iš kitų: Trišalių pokalbių metu moksleiviai gali išgirsti nuomones ir argumentus, kurie skatina jų mąstymą ir supratimą apie nagrinėjamą temą ar problemą.
 2. Argumentacijos pagalba įgūdžių lavinimas: Dalyvavimas trišaliuose pokalbiuose tobulina argumentacijos ir įtikinimo įgūdžius, kuriais aiškiai ir tiksliai reikia pateikti savo nuomonę.
 3. Kritinio mąstymo skatinimas: Trišaliuose pokalbiuose moksleiviai turi analizuoti ir vertinti kitos pusės argumentus. Tai skatina kritinį mąstymą, gebėjimą identifikuoti stiprias ir silpnas argumentų vietas, bei formuluoti atsakymus į klausimus.
 4. Bendradarbiavimo įgūdžių lavinimas: Trišalio pokalbio metu moksleiviai turi dirbti komandoje su savo grupės nariais. Tai padeda jiems tobulinti bendradarbiavimą, derybų ir komandinio darbo įgūdžius.
 5. Kalbinių įgūdžių gerinimas: Moksleiviai gerina savo kalbinius įgūdžius, kalbėdami viešai ir aiškiai išreikšdami savo mintis. Tai naudinga ne tik mokykloje, bet ir kasdieniniame gyvenime, kur dažnai reikia dalyvauti diskusijose ir pristatyti savo idėjas.
 6. Mokytojo vaidmuo: Trišalio pokalbio metu mokytojas gali aktyviai dalyvauti lavindamas moksleivių gebėjimus, užtikrina pokalbio eigą bei suteikia svarbią informaciją bei ugdymosi gaires.
 7. Moksleivių motyvacijos: Trišalio pokalbio tema gali būti įdomi ir aktuali, todėl didėja moksleivių motyvaciją mokytis ir aktyviai dalyvauti užsiėmimuose.
 8. Saviraiškos gebėjimų tobulinimas: Trišalių pokalbių metu moksleiviai turi progą praktikuoti savo gebėjimus aiškiai ir įtikinamai pareikšti savo nuomonę ir argumentus.
 9. Demokratinės vertybės skatinimas: Trišaliai pokalbiai skatina demokratinį požiūrį į diskusiją ir sprendimus, kur kiekviena pozicija turi būti išklausyta ir apsvarstyta.

Kviečiame bendradarbiauti ir registruotis į trišalius susitikimus! Registracija būtina! Kitu atveju, mokytojo galite ir nerasti 😉

Spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesių laikai registracijai pas užsiėmimų vadovus:  https://forms.gle/xYJxawKiQUUFyf1q9

 Eil. Nr.Vadovo vardas, pavardė

 

Trišalių pokalbių data

Kabinetas

SpalisLapkritisGruodis
1.Aleksandravičienė Raimonda

19 d.
17.30-18.30

23 d.
17.30-18.30
14 d.
17.30-18.30

203 kab.

2.Bučaitė Indrė

9 d.
15.45-16.45

6 d.
15.45-16.45
4 d.
15.45-16.45

303 kab.

3.Burba Svitlana

6 d.
15.00-16.00

10 d.
15.00-16.00
1 d.
15.00-16.00

304 kab.

4.Giedrienė Lina

27 d.
15.30-16.30

24 d.
15.30-16.30
22 d.
15.30-16.30

303 kab.

5.Kažys Žilvinas

25 d.
14.00-15.00

29 d.
14.00-15.00
20 d.
14.00-15.00

311 kab.

6.Laurino Barizoni Maria Rossana

10 d.
13.00-14.00

14 d.
13.00-14.00
12 d.
13.00-14.00

303 kab.

7.Nutautienė Kristina

25 d.
17.00-18.00

29 d.
17.00-18.00
20 d.
17.00-18.00

310 kab.

8.Palubinskaitė Milginta

30 d.
17.00-18.00

20 d.
17.00-18.00
18 d.
17.00-18.00

Aktų salė

9.Paškevičienė Jurgita

6 d.
17.00-18.00

10 d.
17.00-18.00
8 d.
17.00-18.00

303 kab.

10.Rackevičius Saulius

25 d.
17.00-18.00

22 d.
17.00-18.00
20 d.
17.00-18.00

203 kab.

11.Rakauskienė Diana

2 d.
16.20-17.20

6 d.
16.20-17.20
4 d.
16.20-17.20

304 kab.

12.Sangavičienė Daiva

24 d.
17.00-18.00

28 d.
17.00-18.00
19 d.
17.00-18.00

202 kab.

13.Santos Flavia Adolfo
14.Šeduikienė Diana

18 d.
15.30-16.30

22 d.
15.30-16.30
13 d.
15.30-16.30

302 kab.

15.Tamošiūnė Rasa

3 d.
16.20-17.20

21 d.
16.20-17.20
5 d.
16.20-17.20

310 kab.

16.Viržintienė Josana

4 d.
14.30-15.30

8 d.
14.30-15.30
6 d.
14.30-15.30

203 kab.

17.Eglė Mackie (direktorė)

18 d.
15.00-16.30

15 d.
15.00-16.30
13 d.
15.00-16.30

201 kab.