Virbališkės takas 4 Palanga, LT-00127
(0 460) 48416
info@moksleiviuklubas.lt

Palangos moksleivių klubo direktorės Eglės Mackie 2023 m. veiklos ataskaita

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021-01-11 įsakymu Nr. V-48 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 16, 17 punktais iki sausio 29 d. bendruomenė gali apsvarstyti ir teikti siūlymus 2023 m. vadovo veiklos ataskaitai el. paštu dianased@gmail.com arba tel. +370 692 24344

Su Palangos moksleivių klubo direktorės Eglės Mackie 2023 m. veiklos ataskaita galite susipažinti čia